• ภาษาไทย
  • ระบบคอนโซล
  • เข้าสู่ระบบ
  • ลงทะเบียน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ฟรีการถ่ายโอน Thai ID Card OCR API Online

ความแม่นยำสูง

ฟรีการถ่ายโอน Thai ID Card OCR API Online

การตอบสนองในระดับมิลลิวินาที

ฟรีการถ่ายโอน Thai ID Card OCR API Online

รองรับสถานการณ์ที่ซับซ้อน

Demo

ผลลัพธ์

ย้อนกลับ Json

เลขบัตรประชาชน

ชื่อ-นามสกุล(ไทย)

ชื่อ(อังกฤษ)

นามสกุล(อังกฤษ)

วันเดือนปีเกิด(พ.ศ.)

วันเดือนปีเกิด(ค.ศ.)

ความเชื่อทางศาสนา

ที่อยู่

วันที่สมัครบัตร(พ.ศ.)

วันที่สมัครบัตร(ค.ศ.)

วันหมดอายุ(พ.ศ.)

วันหมดอายุ(ค.ศ.)

รหัสสมัครของบัตรประจำตัวประชาชน

{}

สถานการณ์การใช้งาน

ฟรีการถ่ายโอน Thai ID Card OCR API Online
การยืนยันตัวตนอย่างรวดเร็ว
ฟรีการถ่ายโอน Thai ID Card OCR API Online
การบันทึกข้อมูลบัตร

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ฟรีการถ่ายโอน Thai ID Card OCR API Online
OCR บัตรธนาคาร
ระบุหมายเลขบัตรธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยอัตราความแม่นยำ 99%
ฟรีการถ่ายโอน Thai ID Card OCR API Online
OCR สมุดบัญชีเงินฝาก
รู้จำบัตรธนาคารและสมุดบัญชีธนาคาร ส่งคืนผลลัพธ์เช่น ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ชื่อธนาคาร ฯลฯ

คุณพร้อมหรือยัง

ลงทะเบียนตอนนี้และใช้งานฟรี