• ภาษาไทย
  • ระบบคอนโซล
  • เข้าสู่ระบบ
  • ลงทะเบียน

เทคโนโลยีของเรา

Flash AI ให้บริการด้วยเทคนิคชั้นนำ AI และ Artificial Intelligence ในการแก้ไขปัญหาแก่ประเทศไทย

การรู้จำใบหน้า

Flash AI ให้บริการด้วยเทคนิคชั้นนำ AI และ Artificial Intelligence ในการแก้ไขปัญหาแก่ประเทศไทย

การรู้จำอักขระ

Flash AI ให้บริการด้วยเทคนิคชั้นนำ AI และ Artificial Intelligence ในการแก้ไขปัญหาแก่ประเทศไทย

การรู้จำที่อยู่

Flash AI ให้บริการด้วยเทคนิคชั้นนำ AI และ Artificial Intelligence ในการแก้ไขปัญหาแก่ประเทศไทย

การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ

Flash AI ให้บริการด้วยเทคนิคชั้นนำ AI และ Artificial Intelligence ในการแก้ไขปัญหาแก่ประเทศไทย
การเปรียบเทียบใบหน้า
เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันของใบหน้า 2 ใบ เพื่อตรวจสอบเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ ตามความคล้ายคลึงกันของคะแนนที่ได้ โดยใช้ข้อมูลใบหน้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Flash AI ให้บริการด้วยเทคนิคชั้นนำ AI และ Artificial Intelligence ในการแก้ไขปัญหาแก่ประเทศไทย
การรู้จำใบหน้าเพื่อเทียบกับบัตรประจำตัวประชาชน
เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันระหว่างรูปภาพใบหน้าและรูปภาพบนบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนที่ถูกต้องตามคะแนนความคล้ายคลึงกันที่ได้
Flash AI ให้บริการด้วยเทคนิคชั้นนำ AI และ Artificial Intelligence ในการแก้ไขปัญหาแก่ประเทศไทย
การตรวจจับการเคลื่อนไหว
พิสูจน์ความเป็นบุคคลด้วยพฤติกรรม เช่น บุคคลที่ถูกตรวจสอบต้องใช้กล้องโทรศัพท์กะพริบตา ส่ายศีรษะไปทางซ้ายและขวา พยักหน้าขึ้นลง ฯลฯตามคำส้่งของ ระบบ SDK ระบบจะพิสูจน์ความเป็นบุคคลผ่านภาพที่ได้เก็บ
Flash AI ให้บริการด้วยเทคนิคชั้นนำ AI และ Artificial Intelligence ในการแก้ไขปัญหาแก่ประเทศไทย
OCR อักขระด้วยแสง
การรู้จำอักขระไทยเสนอบริการการตรวจจับและการรู้จำข้อความเป็นภาษาไทยในรูปภาพที่มีความแม่นยำสูง และส่งคืนเนื้อหาข้อความไปที่เดิม
Flash AI ให้บริการด้วยเทคนิคชั้นนำ AI และ Artificial Intelligence ในการแก้ไขปัญหาแก่ประเทศไทย
OCR บัตรประจำตัวประชาชน
สามารถระบุตัวเลข 13 หลักในบัตรประจำตัวประชาชนไทย ทั้งในรูปถ่ายปกติและแบบถือถ่าย ภายใต้แสงสะท้อนแสงหรือแบ็คไลท์ โดยมีอัตราความแม่นยำสูงกว่า 90%
Flash AI ให้บริการด้วยเทคนิคชั้นนำ AI และ Artificial Intelligence ในการแก้ไขปัญหาแก่ประเทศไทย
OCR บัตรธนาคาร
รู้จำบัตรธนาคารและสมุดบัญชีธนาคาร ส่งคืนผลลัพธ์เช่น ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ชื่อธนาคาร ฯลฯ
Flash AI ให้บริการด้วยเทคนิคชั้นนำ AI และ Artificial Intelligence ในการแก้ไขปัญหาแก่ประเทศไทย
OCR เอกสารทางการ(10 ชนิด)
สามารถรู้จำเอกสารของฟิลิปปินส์อย่างหลากหลายโดยอัตโนมัติ และแสดงผลลัพธ์ข้อความที่มีประสิทธิภาพ รองรับภาพที่คมชัดด้วยความละเอียด 400*400 ขึ้นไป และขนาดไม่เกิน 10M
Flash AI ให้บริการด้วยเทคนิคชั้นนำ AI และ Artificial Intelligence ในการแก้ไขปัญหาแก่ประเทศไทย
Flash AI ให้บริการด้วยเทคนิคชั้นนำ AI และ Artificial Intelligence ในการแก้ไขปัญหาแก่ประเทศไทย
การแปลงคำพูดเป็นข้อความ(ASR)
หลังจากอัปโหลดไฟล์เสียงที่ไม่เกิน60วินาที จะแสดงผลลัพธ์เป็นข้อความตัวอักษร เหมาะสำหรับทดสอบคุณภาพเสียงบันทึก ผลสรุปการประชุม การวิเคราะห์เนื้อหาเสียงบันทึก และสถานการณ์ต่างๆ

วิธีการเชื่อมโยง

Flash AI ให้บริการด้วยเทคนิคชั้นนำ AI และ Artificial Intelligence ในการแก้ไขปัญหาแก่ประเทศไทย
เว็บ API
Flash AI เสนอWeb APIที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้คุณใช้เทคโนโลยีล่าสุดได้อย่างง่ายดาย
Flash AI ให้บริการด้วยเทคนิคชั้นนำ AI และ Artificial Intelligence ในการแก้ไขปัญหาแก่ประเทศไทย
โมบาย SDK
รวบรวม Mobile SDK เข้าถึง APP ของคุณเพื่อให้จัดการ Video Streaming ได้อย่างง่ายดาย
Flash AI ให้บริการด้วยเทคนิคชั้นนำ AI และ Artificial Intelligence ในการแก้ไขปัญหาแก่ประเทศไทย
วิธีการอื่นๆ
Flash AI ให้บริการผลิตภัณฑ์อื่น ๆด้วยเพื่อช่วยให้คุณจัดการสถานการณ์ทางธุรกิจต่างๆได้อย่างง่ายดาย

เหตุผลที่เลือก Flash AI

Flash AI ให้บริการด้วยเทคนิคชั้นนำ AI และ Artificial Intelligence ในการแก้ไขปัญหาแก่ประเทศไทย
ความแม่นยำ
ความแม่นยำในการจดจำ เป็นผู้นำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Flash AI ให้บริการด้วยเทคนิคชั้นนำ AI และ Artificial Intelligence ในการแก้ไขปัญหาแก่ประเทศไทย
หลายภาษา
เน้นตลาดของประเทศไทยเป็นหลัก โดยรองรับหลายภาษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Flash AI ให้บริการด้วยเทคนิคชั้นนำ AI และ Artificial Intelligence ในการแก้ไขปัญหาแก่ประเทศไทย
ความปลอดภัย
เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ปกป้องความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้

คุณพร้อมหรือยัง

ลงทะเบียนตอนนี้และใช้งานฟรี